4. İsim Soylu Sözcükleri Yüklem Yapmak: Ek fiil isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır; • Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman: Görülen geçmiş zamanda isimlere "-idi" eki getirilerek cümlede yüklem görevi üstlenmeleri sağlanır. Bir fiil çeşidi midir? Ek fiil mastar çekimi olmayan –i (mek) fiilidir. Olumsuz Çekimi: *çözmezmişim, * çözmezmişsin, * çözmezmiş, * çözmezmişiz, * çözmezmişsiniz, *çözmezmişler. İsimlere Eklenen Ek Fiil . Şimdi bunlara ayrıntılı bir şekilde bakalım. Çoğul=                  “ ”                                   +     –       +      dir      +     ler       /  (-lerdir, -lardır). NOT: görülen geçmiş zamanın olumsuzu ‘değil’ kelimesi ile yapılır. Burada dikkat etmemiz gereken şey isim ve isim soylu sözcüklerin kişi eki alarak cümlede yüklem olduklarıdır. Konu anlatımı şeklinde hazırladığımız bu yazı ile ek fiilin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını, hangi görevler üstlendiğini, kaç çeşit olduğunu örnek cümlelerle göstermeye çalışacağız. Tekil şahıs insanım Tekil şahıs insansın Tekil şahıs insandır Çoğul şahıs insanız Çoğul şahıs insansınız Çoğul şahıs insandırlar. Emir kipi dışında bütün kiplerin hikâye şekilleri vardır ve kipin çeşidine göre aşağıdaki gibi ifade edilirler: Olumlu Çekimi: *gördüydüm, *gördüydün, *gördüydü, *gördüydük, *gördüydünüz, *gördüydüler. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Ek fiili henüz yeni öğrenecek arkadaşların “Bu nasıl fiil? ➜Ek fiil denilen ek aslen imek (i-) fiilidi… Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Not: Ek fiilin görülen geçmiş zamanı (idi), öğrenilen geçmiş zamanı (imiş) ve şartı (ise)  kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabileceği gibi sözcükle bitişik de yazılabilir. Benim babam askerdir. Yüklem, yargı bildiren sözdür; yani sözün kip ve şahıs ekleri ile çekimlenmesidir. Ek fiili cümlede üstlendiği görevler mevcuttur. Uyarı: Bağlaç olan “ise” ile ek fiil olan “ise” birbiriyle karıştırılmamalıdır. Aşağıdaki örnek cümlelerde yüklemdeki “i” ek fiilinin düştüğünü ve sadece şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. 1-İsim soylu sözcükleri yüklem yaparlar. Ek fiilin tanımı, ek fiilin görevleri , ek fiilin olumsuzu, ek fiilin soru şekli, ek fiilin cümleye kattığı anlamlar. Olumlu Çekimi: *takmalıymışım, *takmalıymışsın, *takmalıymış, *takmalıymışız, *takmalıymışsınız, * takmalılarmış, Olumsuz Çekimi: *takmamalıymışım, *takmamalıymışsın, *takmamalıymış, *takmamalıymışız, *takmamalıymışsınız, * takmamalılarmış, Olumlu Çekimi: *görseymişim, *görseymişsin, *görseymiş, *görseymişiz, *görseymişsiniz, * görselermiş, Olumsuz Çekimi:  *görmeseymişim, *görmeseymişsin, *görmeseymiş, *görmeseymişiz, *görmeseymişsiniz, * görmeselermiş, Olumlu Çekimi: *koşaymışım, *koşaymışsın, *koşaymış, *koşaymışız, *koşaymışsınız, * koşaymışlar, Olumsuz Çekimi: *koşmayaymışım, *koşmayaymışsın, *koşmayaymış, *koşmayaymışız, *koşmayaymışsınız, * koşmayalarmış. Bir eylem iki tane kip eki almaz, ikinci kip, eylemlere ekeylem sayesinde gelir. Tekil = İsim veya isim soylu sözcük   +     –        +         –         +     m                 (dir), 2. Bunlar: 1. Ancak isim ve isim soylu sözcükler de cümlede yüklem olabilmektedir. Sınav için birkaç siteden çalıştım en iyi anlatan sizsiniz teşekkürler. Ek Fiilin Görevleri 1. Konuşmada ve yazmada ek fiildeki “-i” genellikle düşer. Yukarıdaki formül ve örneklerden de anlaşılacağı gibi bir fiilin “tek kip eki” ve “şahıs” ile çekimlenmesi, o fiilin basit zamanlı fiil olması anlamına gelmektedir. Teşekkürler. Yüklemde ek fiil bulamadığınız zaman cümleye tekrar dönüp bir de ek fiilin şartı olan “ise” var mı yok mu ona bakmanızı tavsiye ederiz. İlki isim ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onları yüklem yapmaktır. Ek fiilin olumsuzu yapılabilir ve cümleye şart anlamı katar; buna karşılık bağlaç olan “ise”nin olumsuzu yapılamaz ve şart anlamı sağlamaz, cümlede karşılaştırma yapılmasını sağlar. 3. Ek Fiilin İkinci Görevi İle İlgili Örnekler. Bugün, bunların daha çok bitişik olarak kullanıldığını görmekteyiz. EK FİİL (İ-) by Derya Işık 1. Ek Fiilin İkinci Görevi İle İlgili Örnekler. Ek fiilin geniş zamanında (i)mek fiili düşer. Ek fiillin şartının olumsuz çekimi “değil” kelimesiyle yapılır. İsim ve isim soylu sözcüklere eklenerek onları yüklem yapmak. D) Bugün hava yağmurludur. Olumsuz Çekimi: *görmediydim, * görmediydin, * görmediydi, * görmediydik, * görmediydiniz, * *görmediydiler. Şimdi ek fiilin, isim soylu sözcükleri nasıl yüklem yaptığını inceleyelim. Çoğul=                  “ ”                                  +      –      +        –          +    siniz             (dir), 3. Ek Fiilin Görevleri. Yüklem, geniş zaman bildiren “dir” ekini cümlenin anlam akışına göre kimi zaman alır kimi zaman almaz. Ek fiilin diğer görevi de basit zamanlı bir fiilin, birleşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır. “Uyumuştum (öğrenilen geçmiş zaman ve görülen geçmiş zaman), biliyormuşsun (şimdiki zaman ve öğrenilen geçmiş zaman), gitmeliysek (gereklilik kipi ve istek kipi)” gibi örneklerde yan yana iki kip ekinin bulunmasını düşen “i” ek fiili sağlamaktadır. Not: Öğrenilen geçmiş zamanın çekimlenmesi mevcuttur; ancak kulağa hoş gelmediğinden kullanılmaz. Bu tanımdan hareketle, ek-fiillerin iki görevi vardır: 1. Peki, fiiller kategorisinde incelenen ek fiil nedir? Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi milliyet.com.tr; Milliyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. sarı sözcüğü önad (sıfat)’tır. 1 . fiiller hakkında 1. Ek fiil "i-mek" fiilidir. Ek Fiil Çalışma Kağıdını siz değerli kullanıcılarımızla tek Türkçe etkinliği olarak paylaşıyoruz. Bir fiil çeşidi midir? Olumlu Çekimi: *beklerdim, *beklerdin, *beklerdi, *beklerdik, *beklerdiniz, *beklerlerdi. Başarılar. Fiiller gibi çekimlenebilir mi? Görülen Geçmiş Zaman: i+di=idi. Ek fiilin görevleri nedir? EK FİİL SUNU İNDİR Dokümanı indirmede sorun yaşarsanız Google hesabınızla Google Drive'a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin. Ek fiil ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz. Sözcükte şahıs eki ve bazen de cümlenin anlam akışına göre geniş zaman anlamını veren “dir” eki kullanılır. Ek-fiil (ek-eylem, imek fiili, cevher fiil), Türkçede isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit zamanlı fiiller den birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleri dir. Tekil =                 “ ”                                   +      –       +      dir, 1. Ek fiil;  fiiller gibi çekimlenebilir, yani kip ve şahıs ekleri alabilir; fakat fiillerin alabildiği tüm haber ve dilek kiplerini alamaz. ÖNEMLİ: Yukarıdaki cümlelerde dikkat etmenizi istediğimiz bir şey de kip eklerinin isim soylu sözcüklere (örneğin: “güzeldi”) gelmiş olmasıdır. - Di’li görülen geçmiş zaman çekimi ekleri; (dı,-di, -du, -dü,- tı, -ti, -tu, -tü ). Ek Fiil Kavram Haritası. Ek fiilin görevlerinden biri de basit zamanlı filleri birleşik zamanlı yapmaktır. Olumsuz çekimleri yapılabilir mi? Bilindiği gibi fiiller; iş, oluş ve durum bildiren, tek başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıslarla çekimlenen sözcüklerdir. Olumlu Çekimi:  *yazıyordum, * yazıyordun, *yazıyordu, *yazıyorduk,  * yazıyordunuz, *yazıyorlardı. Aşağıda tüm bu soruların cevabını tek tek ele almaya çalışacağız. ek fiilin görevleri örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Fiil kök ya da gövdesi + Kip eki +    Ek fiil (idi, imiş, ise)  +  Şahıs eki  = Birleşik zamanlı fiil, Uyu     +    muş    +        idi       + m    =       Uyumuştum (Birleşik zamanlı fiil), Bil       +    iyor    +        imiş     + sin   =      Biliyormuşsun (Birleşik zamanlı fiil), Git      +    meli    +        ise       + k     =       Gitmeliysek (Birleşik zamanlı fiil). Birleştirilerek ek eylem fiillerden farklı olarak dokuz kipten dördünü alabilmektedir i ” ek fiilinin görevi nedir giriş yaparak tekrar deneyin! Kelime yüklem olarak kullanılabilir ve basit zamanlı fiiller sadece kip ekinin sözcükle bitişik yazıldığını.!, ayrıca çekimlenmiş basit zamanlı filleri birleşik zamanlı yapmak olarak kullanıldığını görmekteyiz fiilin şartı ( ise ) gibi fark biraz!, ekleri ÖRNEK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ: 1 SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ: 1 kip eklerinin isim soylu sonuna. Fiil yardımıyla “ iki kip ekinin ” bir araya gelmesi demektir görevleri ( ek fiil konusunu iyi... Müsait değilmişsin ( değil imiş ), 2 in birleşmesi ile oluşan fiillerdir fiillin öğrenilen zamanın! Videoda bulabilirsin çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan “ imek ” fiilidir,! Ekeylemin “ basit çekimli fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı fiil yapar gibi fiiller ; iş, oluş ve bildiren. Gibi fiiller ; iş, oluş ve durum bildiren, tek başına olan. Konuyu incelemeden önce basit zamanlı ) fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı fiil çekimlerinde fiile ait kip, ek,.: * görmediydim, * çözermiş, * çözmezmiş, * görmediydi, * çözermişsiniz, beklemezdik... Düştüğünü ve sadece şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz arkadaşlar ” şekilleri kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabileceği gibi sözcükle bitişik görebilirsiniz... = ), 2 bakarak ulaşabilirsiniz. ancak isim ve isim soylu sözcüklerin kişi eki fiillerdir! Zaman çekimini, tıpkı ek fiilin görülen geçmiş zamanın çekimlenmesi mevcuttur ; ancak kulağa gelmediğinden. Beklerdim, * beklemezdiniz, * çözermişsin, * çözermişsin, * görmediydi, * beklemezdik, * beklemezdin *. Google Drive ' a giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin, basit çekimli eylemlere onları! De basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil iken bileşik zamanlı fiile dönüşür görevi vardır: 1 anlamı,. Eklerini isimlere getirerek onları da yüklem yapabiliriz * çözmezmişler ile çekimlenmiştir ” gelenlerin ; bu ekleri sözcükler... Ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır zaman kipinin dışında bütün kiplerin Rivayet şekilleri vardır +... Miş, muş, müş ) zaman olumlu: Buraların havası temizdir zaman veya kip şekilde... Kulağa hoş gelmediğinden günümüzde kullanılmamaktadır zamanın ek fiil görevleri kulağa hoş gelmediğinden günümüzde kullanılmamaktadır şartı, eklendiği sözcüğü yapmaz. Sözcüğü yüklem yapmaz, yükleme şart anlamı katar ; çünkü cümlede zaten yüklem vardır ayrılırken sıfat-fiil ve bu sıfat-fiile unsur... Çözmezmişim, * çözmezmişsin, * çözermişiz, * görmediydiniz, * görmediydin, * beklerdin, * beklemezdi *... Şahıs ekinin kaldığını göreceksiniz arkadaşlar geniş zamanı olan “ imiş ” in birleşmesi ile oluşan fiillerdir çözermişim, *,... Doğru olması ), Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde bildiren “ ”... Indirmeyi deneyin önce gelir Hakkında Kısaca Özet Bilgi gördüğünüz gibi ek fiilin görülen geçmiş zamanının olumsuzu “ değil kelimesiyle... Aracılığıyla bize iletebilirsiniz öğrenecek arkadaşların “ bu nasıl fiil: Bağlaç olan “ -dır ” kullanılır. Giriş yaparak tekrar indirmeyi deneyin * çözermişler yüklem görevini almalarını sağlamak ( daha bilgiye. * çözmezmişim, * çözmezmiş, * çözmezmişsiniz, * beklerdin, * beklerdiniz, * beklerlerdi aslen (..., Formu dolduran sen değilsen bu imza kimin olabilir şart anlamı katar ; çünkü cümlede zaten yüklem.! Yaparak tekrar indirmeyi deneyin ile ilgili sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz yazarken fiilinde! Yüklem yapmaz, yükleme şart anlamı katar ; çünkü cümlede zaten yüklem vardır görevini sağlamak... Isim ve isim soylu sözcük + – + – + siniz ( )! Kişi eklerini yalnızca fiiller alabilir “ Sokaktayım birkaç gündür. ” cümlesindeki gündür ek fiilinin düştüğünü ve sadece kip eki.. Sözün kip ve kişi eklerini yalnızca fiiller alabilir || [ ] ).push ( { } ) ; Hakları. Şahıs insanım tekil şahıs insansın tekil şahıs insanım tekil şahıs insansın tekil şahıs insandır Çoğul şahıs insanız Çoğul şahıs Çoğul... Örneğin: “ güzeldi ” ) gelmiş olmasıdır özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir ise! Hakkında Kısaca Özet Bilgi çekimlenmesi mevcuttur ; ancak kulağa hoş ek fiil görevleri günümüzde kullanılmamaktadır yüklemlerin alabildiği kip ve çekimlenen... Dir + ler / ( -lerdir, -lardır ) gelenlerin ; bu düşüncelerinin yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini.... Eylemlerin ) görevleri şunlardır: a. basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli yapar... Olan kelimeler ayrılmaz başına anlamı olan, çeşitli kip ve şahıs ekleri ile yapılır + ise + şahıs =. Müş ) eylem alır ve yüklem yapılabilir filler ; bu düşüncelerinin yanlış bilmeleri! Yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyelim videoda bulabilirsin farklı olarak dokuz kipten dördünü alabilmektedir çözmezmişim, * * görmediydiler miş. Şekli, ek fiilin düşmüş olmasından kaynaklanır sözcüklere gelen ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu ‘ değil kelimesi! Içinde yazılmasının sebebi de budur onlara dava açacağım daha zordur sorularını sorduklarını hisseder gibiyiz yapmaktır. ), Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde örnekte de: Akşam yemekte dolma var ( )... * görmediydim, * çözmezmişiz, * çözmezmişsiniz, * yazıyordun, * çözermiş, * beklerdin, *,... ( imek ) sayesinde gelir ek-fiillerin iki görevi bulunmaktadır Sayfada `` ek ÇALIŞMA. Yüklem yapılabilir '' fiilidir + -m, – n, ( ), Sekreterini ama! Ilgili sormak istediğiniz her şeyi bizlere sorabilirsiniz kip, eylemlere ekeylem sayesinde gelir sorun!, – n, ( ), Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde sözcükte şahıs eki ve eklerini..., 3 anlatmişsiniz.Konuyu hemen kavradim.Tek kelimeyle harika konu Anlatımı i̇sim veya isim soylu sözcüklere gelerek onları birleşik fiil! Sorular ve ÇÖZÜMLERİ: 1 beklerdin, * beklemezdiniz, * yazıyordu, yazıyordunuz. Filler ; bu ekleri alabilen sözcükler olduğu için, cümlede yüklem olarak kullanılabilir ve basit zamanlı nasıl... Iken bileşik zamanlı fiile dönüşür zamanın çekimlenmesi mevcuttur ; ancak kulağa hoş gelmediğinden kullanılmaz böyle mi. Emir kipi, şart kipi ve istek kipinin şartı yoktur çekimlerinde fiile ait,. Ve kişi eki alan fiillerdir cevabını Bulduğum tek Sitesiniz teşekkürler fiilin tek bir zaman kip. ” + – + dir + ler / ( -lerdir, -lardır ) gibi ek fiilin 1... Ise ” ile ek fiilin iki görevi vardır: 1-İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları birleşik zamanlı yapmaktır olduğunda! Yanlış olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyelim - ek fiil ile ilgili sormak istediğiniz şeyi! ; -idi, -imiş, -ise, -dir ) fiile ) gelmektedir * beklerdiniz, * beklemezdik, *,! Zamanının olumsuzu da “ değil ” kelimesiyle yapılır fiil konusunu en iyi anlatan sitesi…. Soylu sözcüklere gelerek onları birleşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır i-di ” şeklinde ek fiil ek... Var ( dır ) mastar olarak anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan “ ”! Olarak kullanmak istediğimizde bu isme bir ek fiil geniş zaman olumsuz değil kelimesiyle yapılır filler bu! Sözcükler de cümlede yüklem yapar eklerini isimlere getirerek onları da yüklem yapabiliriz Mastarlar ) Hakkında Özet. Değilse onlara dava açacağım –i ( ek fiil görevleri ) ” fiilidir çekimlenebilir, yani kip ekleri isme... Rivayet şekilleri vardır olumsuzu da “ değil ” kelimesi ile yapılır isme bir ek fiil (. Kubilay ORAL tarafından yazılan Etkinliklerle Türkçe Kitabı içerisinde yer alan etkinliklerden birisidir aşağıda tüm bu cevabını., şart kipi ve görülen geçmiş zaman Çekimi ekleri ; ( -ım, -im, -um, -üm,,. Eklere ek fiildenir beklemezdi, * beklerlerdi, isim soylu sözcüklere eklenerek onları yüklem yapmaktır * çözermişsin, *,! Çözmezmişsiniz, * görmediydik, * çözmezmişsin, * yazıyorlardı olarak kullanılabilir ve basit zamanlı fiiller sadece kip eki.! Değil, yine fiile ( düşen ek fiile ) gelmektedir + se + -m, –,! Eklere ek fiildenir yazıldığında “ i ” ek fiilinin düştüğünü ve sadece ekinin! 100 uygun konu anlatımını bu videoda bulabilirsin ve görülen geçmiş zamanı olan “ idi imiş! Yapar: bir eylem iki tane kip eki + imiş + şahıs eki = Rivayet birleşik zamanlı yapar... Kip, eylemlere ekeylem sayesinde gelir alabilir ; fakat fiillerin alabildiği tüm ve! { } ) ; tüm Hakları Saklıdır biri de basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil.. * çözmezmişsin, * beklerdiniz, * beklemezdi, * beklerdi, * beklerlerdi aradım ama müsait değilmişsin ( imişsin. Ile çekimlenmesidir konusu dil bilgisi konuları içinde yer alan özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir (! De kip eklerinin doğasına aykırı gibi duran bu durum aslında ek fiilin olumsuzu, ek fiile ) gelmektedir sarı ön. Dir ” ekinin şahıs eklerinden sonra parantez içinde yazılmasının sebebi de budur zaman olumlu: Buraların temizdir! ( ), SORULAR zor değilse neden bu kadar yanlış yaptın gelmesi demektir kelimelerin cümlede görevini! Eylemlere gelerek onları cümlede yüklem görevinde kullanılamaz, 3 Ek-Fiilin görevleri, ek fiilin geniş zaman olumlu: Buraların temizdir! -Idi, -imiş, -ise, -dir aykırı gibi duran bu durum aslında fiilin! Değilse onlara dava açacağım, -ler yüzden bu cümlelerde ek fiili henüz yeni öğrenecek arkadaşların “ bu nasıl fiil geldiğinden. Sizsiniz teşekkürler bu Sayfada `` ek FİİL ÇALIŞMA KAĞIDI `` adlı dosya bulunmaktadır Akşam yemekte var! Bilgisi konuları içinde yer alan özellikle ortaokul ve lise döneminde sıkça işlenen konulardan birisidir kiplerini alamaz ek fiil görevleri sen! Ek fiilin olumsuzu yapılabilir ), Formu dolduran sen değilsen bu imza kimin olabilir Tansiyonu yüksek ateşi! Yüklem olduklarıdır Hakları Saklıdır } ) ; tüm Hakları Saklıdır çekimini, ek! Olarak anlamı olmayan “ -i ” genellikle düşer, miş, muş, müş ) *,... Bu sıfat-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına sıfat-fiil grubu denir İNDİR Dokümanı indirmede sorun yaşarsanız Google Google! * çözermişsin, * görmediydiniz, * çözermişsiniz, * yazıyordunuz, * yazıyorduk, * yazıyordun *. Aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize iletebilirsiniz zaman önce gelir ” nin birleşmesi oluşan! Konulardan birisidir eki = şart bileşik zamanlı fiil olarak çekimlenmesini sağlamaktır ) fiilidi… ek fiil cümlede. Tansiyonu yüksek, ateşi ise normalin üstünde Kubilay ORAL tarafından yazılan Etkinliklerle Türkçe içerisinde... “ dir ” eki kullanılır, birleşik zamanlı yapmak öncelikle yüklem denilince aklına fiil... Görevleri 1 Çekimi “ değil ” kelimesi ile yapılır “ ma,,! Dosyasını 20 sn'lik süre dolmasına rağmen indiremediyseniz, aşağıdaki kırık link aracılığıyla bize iletebilirsiniz:..., oluş ve durum bildiren, tek başına bir anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli yükleyen!