ഏതു നഗരസഭ? 1. Topics: ... Latest E-Books. The Current Affairs Capsules are like a base for your preparation. നാസയുടെ മാർസ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് ‘ഇൻജെന്യുയിറ്റി’ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജ? കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ, ബാലഭിക്ഷാടനം, ബാലവേല എന്നിവ തടയുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി? We have organized the event list of Kerala Current Affairs 2020, 2019, 2018, 2017 & 2016 in a PDF capsule format. Current Affairs 2020 Malayalam Latest Current Affairs 2020 about Malayalam. ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2025 ഓടെ പൂർണമായും ഏതു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയാണ് നിരോധിക്കുന്നത്? കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര്? ഡിസംബർ 1 BSF സ്ഥാപകദിനം എന്ന്? I'm Sheeba and I love to share General Knowledge, Current Affairs and Quizzes in Malayalam. Current Affairs PDF. The Malayalam poet, women activist, Sugathakumari died of COVID-19 on December 24, 2020. Current Affairs 1 August 2020 PDF Download: Are you looking for Current affairs 1 August 2020 ? Current Affairs MCQs PDF - December, 2020 Download the latest Current Affairs 2020 in Malayalam for competitive examinations like UPSC, Kerala PSC, Bank Tests, SSC, Civil Service exams etc. ബി. The following Kerala General Knowledge & Current Affairs 2020 Multiple Choice Question (MCQ) question answers will be updated every month. ഷെല്ലി) in Malayalam, Republic Day Quiz in Malayalam 2021|റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ്, Nabidina Quiz (നബിദിന ക്വിസ്) in Malayalam 2021, Kerala Piravi Quiz (കേരള പിറവി ക്വിസ്) in Malayalam 2021, Gandhi Quiz (ഗാന്ധി ക്വിസ്) in Malayalam 2021. PSC Candidates who are looking for Nov month Current affairs PDF can, Download Free Malayalam Current Affairs PDF Jan 2020, Post Comments LGS Syllabus – Detailed for 2020 Exam Pattern Quantitative Aptitude (Simple Arithmetic) Mental Ability General Knowledge General Science Current Affairs Exam Details Maximum Marks : 100 Duration: 1 hour 15 […] പോൾ സക്കറിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന കമ്പനികളിലെ ആദ്യ വനിത സി ഇ ഒ യായി... ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ്? CURRENT AFFAIRS OF October 2020 NATIONAL CURRENT AFFAIRS AND EVENTS NATIONAL CURRENT AFFAIRS AND EVENTS - October 2020 What was the theme of Vigilance Awareness Week observed by the Government of India from 27.10.2020 to 02.11.2020? (2020 ജൂലൈ 30 ന് വിക്ഷേപിച്ചു). മിഷൻ... മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ. Today we have posted some Current affairs of 1st August 2020 which may helpful for the candidates who are preparing for Government Exam like Railway, SSC, Bank, BSSC, BPSC Etc. Today Current Affairs 2 November 2020 includes various important appointments, banking news, science, and technology news, awards, national and international news. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം (2020 ഓഗസ്റ്റ്) നാണയം പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം? Kerala PSC Current Affairs Malayalam April 2020: DOWNLOAD MALAYALAM VERSION TNPSC Current Affairs April 2020 (Tamil Nadu PSC): DOWNLOAD TNPSC EBOOK. ഡോ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി... ലോക ഹാബിറ്റാറ്റ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്? 5. Are you searching for the detailed Last Grade Servants – LGS Syllabus? Vigilant India, Prosperous India From which country India has procured 11,000 sets of extended cold About Manorama Year Book Manorama Yearbook is an Indian annual published by the Malayala Manorama group in English, Malayalam, Hindi, Tamil, and Bengali languages. 101 പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (റൈഫിൾ പീരങ്കി മുതലായവ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.). Current Affairs 2020 is going to be helpful for the upcoming exam preparation. Your email address will not be published. Talent Academy’s Current Affairs is one of the most read book tri … "ലോകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം ആദ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം" ഗാന്ധിജി 2. Current Affairs 2 November 2020 Quiz and Answers. Daily Current Affairs PDF (Content & Q&A) :– CA content with Q&A on date-wise will be updated every day to paid subscriber’s drive. nutritious diets for all. The website also provides Current affairs PDF in both Hindi and English language; you can download the one as per your requirement. ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ 2020-ൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? This PDF capsule contains all important state wise current affair events for banking,insurance, SSC,UPSC and other competitive exams.We inform you all that this PDF will get update every month.. Read Our Daily Current Affairs 2020, 2019, 2018 & 2017 Current Affairs PDF- November 06, 2020 INTERNATIONAL United States Formally Exits Paris Climate Accord The United States has officially withdrawn from the Paris climate accord on 04 November 2020. സി ആർ പി എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ആയി നിയമിതനായത് ആര്? Today we are sharing Current Affairs 2 November 2020 which is very useful for various competitive exams like Banking, SSC, Railway, etc. What is in Current Affairs 2020 PDF plan? It was first printed in 1959 in Malayalam. 2020 മേയിൽ ഭൗമ സൂചികാ പദവി ലഭിച്ച കാശ്മീരിലെ ഉൽപ്പന്നം? പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണാർത്ഥം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു നഗരസഭ ബോൾ പോയിന്റ് പേനയുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു. അമേസിങ് അയോധ്യ (Amazing Ayodhya) എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്? "മറ്റൊരുവനു വേണ്ടി വിളക്ക് തെളിയിക്കുക... ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്നാണ്? Monthly Current Affairs PDF August 2020 Download Here:. It covers various portions like banking and records current events 2020, courses of action, plans, Budget and charges, Important days, Indian and worldwide affairs 2020, watch the news, political affairs, awards, sports news, and various for competitive exams. ഡിസംബർ 1 അന്താരാഷ്ട്ര അടിമത്ത നിരോധന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്? Download Entri App and Start using Discussion Forum. Candidates those who are all preparing for the examination can make use of it. WFD commemorates the day in 1945 when the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) was founded. ... 2020; UP School Teacher (Malayalam Medium) - November 07, 2020; Computer Assistant Grade January 13, 2020; Study Kits Lower Division Clerk SI Of Police Lower Division Typist Confidential Assistant Computer Assistant; Gallery KPSC KAS Exam 2020-21 preparation - download KAS book list, NCERT notes, daily current affairs. students preparing for Kerala PSC & Other Govt Exam. Malayalam calendar 2020 Govt,Holidays2020 pdf മലയാളം കലണ്ടര് 2020 2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വിദേശ ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഷ ഏത്? ആഗസ്ററ് ക്രാന്തി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്? We have already provided you with 300+ Best Current Affairs July 2020 PDF.The provided PDF covers India and International affairs 2020, banking and finance affairs 2020, business & economy, defence current affairs 2020, sports current affairs 2020, Important award and honours 2020, Important appointments & obituaries 2020 and other Important news and events of August 2020. Weekly Current Affairs PDF :- Weekly content will be sent as short news at the end of each week. 01 December 2020: Current Affairs quiz Questions & Answers to enhance your General Awareness.Practice with our esteemed Current Affairs quiz December 1, 2020 questions which covers all important events across India as well as World. Current Affairs 2nd January 2021 in Malayalam January 02, 2021 കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Hi! കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ഏത്? General Knowledge, Current Affairs and Quiz in Malayalam! General Knowledge, Current Affairs and Quiz in Malayalam for Kerala PSC, LDC and many other competitive examinations. Latest Current Affairs in Malayalam, book published by Talent Academy. Theme 2020: Grow, Nourish, Sustain. Monthly Current Affairs PDF July 2020: Dear EP ‘ians, Here we have brought you the Most Expected July Month Current Affairs PDF 2020. Current Affairs in Malayalam - 10th December 2020 Current Affairs- 10/12/2020 It contains Date-Wise PDF, Weekly PDF and Monthly PDF. The eminent Malayalam poet, conservationist and women's activist who passed away on 23 December ... October, 2020 and did not have a Universal Account Number or EPF Member account number prior to 1st October 2020 will be eligible for the benefit. PSC Candidates who are looking for Nov month Current affairs PDF can download Free Malayalam Current Affairs Kerala PDF January 2020 from the link given in the bottom of this page. ഡിസംബർ 2 കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷണം സുഖമമാക്കുന്നതിനുമായുള്ള കേന്ദ്രപദ്ധതി? ആഗസ്ത് 8 (കിറ്റിന്ത്യ സമരത്തിന്റെ 78 മത് വാർഷികം), Published in Current Affairs, General Knowledge (GK) and GK Malayalam. 1984 – ൽ ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന ആദ്യ അമേരിക്കൻ വനിത, 36വർഷത്തിനുശേഷം (2020-ൽ )ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ചലഞ്ചർ ഗർത്തത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിതയുമായി അവർ, അവരുടെ പേര്? Download the Entri News Capsule ebook, a monthly current affairs December 2020 for free download. Here is the Last Grade Servants detailed syllabus PDF in English and Malayalam. Current Affairs for December 23, 2019 . Kerala GK & Current Affairs 2020. The Hindu Diary Of Events 2020 Pdf | Diary of Events 2020-21 Pdf. Jobs 2020 even Kerala state basis exam, where question comes from Kerala states only like K-TET . സാമ്പത്തിക നോബേൽ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചശേഷം അഭിജിത്ത് ബാനർജിയും എസ്തേർ ദുഫ് ലോയും നോബേൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് എന്തു സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്? Here is the Current Affairs Quiz of 1st January 2021 covering the following topics Headlines: Digital India award, Hot Air Balloon Wildlife Safari, Daily Current Affairs January 01, 2021 | Malayalam Current Affairs … Yes ! Complete all PDF kind details are as follows. Download Free Malayalam Current Affair Monthly one-liner for the Month of Jan 2020, your suggestions will be appreciated to improve the quality of contents in our next edition. Dear Readers, Here we have given the most expected, Current Affairs Quiz (MCQs) of August 2020.April Month MCQ’s consists of 674 Current Affairs Questions with answers and explanation. Current Affairs for Banking In recent years, the competition for bank jobs is increasing at an exponential pace due to its attractive salaries, a measure of job security, easy work culture, and many other extra allowances. The hightlight of the book is COVID-19 related facts which one will find useful to prepare for upcoming Kerala PSC Exams 2020. Your email address will not be published. Category: Today's News Headlines. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആയി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് ആര്? Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Candidates who are preparing for Upcoming Mains 2020 and all other competitive exams can download this and enrich your preparation. ഘാനയിലെ സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച രണ്ടു ബാഗുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രഥം ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളും, നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ദൗത്യം? Read More . With this, the US has now become the only country to formally pull out of … Current Affairs Questions and Answers PDF. Download Free Malayalam Current Affair Monthly one-liner for the Month of Sep 2020, your suggestions will be appreciated to improve the quality of contents in our next edition. This will helps all the candidates for preparing any Kerala govt. Required fields are marked *. Current Affairs 4th December 2020 in Malayalam. ( To practice daily current affairs quiz, try Entri Daily Rank Booster which will provide free GK current affairs quiz on daily basis. Last 6 Months Banking, Finance & Economy Current Affairs in PDF: In this series, we brought you the most important topic from which maximum questions can be expected; below we have given the PDF which consists of Important Banking, Finance & Economy News which occurred in last six months (Jul to Dec 2020).Candidates can download it and use this for upcoming mains exam preparation. Current Affairs PDF- October 15, 2020 … ), Kerala PSC Daily Malayalam Current Affairs Nov 2020, Kerala PSC - Download 100 Malayalam GK Questions and Answers, Kerala PSC Daily Malayalam Current Affairs Feb 2020, Kerala PSC - Utram Thirunal Marthanda Varma (1847-1860), Download Free Malayalam Current Affairs PDF Oct 2020, Kerala PSC - Last Grade Servants (113/2017) Exam conducted on 07/10/2017, Kerala PSC Daily Malayalam Current Affairs 01 Feb 2020, 2500 Malayalam General Knowledge Questions PDF download, Download Free Malayalam Current Affairs PDF Nov 2020. പൂർണ്ണമായും WiFi കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യ തടാകം ഏത്? Download Month Wise Current Affairs Questions and Answers PDF at the bottom of this post.. Current Affairs Questions and Answers is the most crucial and important part of a General Knowledge site and it acts like a catalyst in life of all the aspirants who are keen to clear their exams (SSC, UPSC, IBPS, RBI, SBI, Railways, Postal, and all State Level കറന്റ് അഫേഴ്സ് മലയാളം | Current Affairs in Malayalam. ... Month: Current Affairs - December, 2020. Together. PSC Candidates who are looking for Sep month Current affairs PDF can download Free Malayalam Current Affairs Kerala PDF Sep 2020 from the link given in the bottom of this page. ജൂൺ 5 ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം ആദ്യമായി ആചരിച്ച വർഷം ഏത്? The main focus of this day is that food is a basic and fundamental human right. Available for All State PSC, Banking, SSC, RRB exam prep. 1973 ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? Current Affairs PDF is a prime study material you need to have for all kinds of competitive examinations. "ദുഃഖികാത്തിരിക്കുക നഷ്ടമായതെല്ലാം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ തേടി എത്തും" റൂമി 3. Quotes in Malayalam by Famous Personalities, Current Affairs (December 2020) in Malayalam, Current Affairs (November 2020) in Malayalam, Environment Day Quiz (പരിസ്ഥിതിദിന ക്വിസ്) in Malayalam 2021, Current Affairs (October 2020) in Malayalam, Current Affairs (September 2020) in Malayalam, P. B. Shelly (പി. Current Affairs 2020. No Result എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം 2020 -ൽ ലഭിച്ചതാർക്ക്? You are at the right web page. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി ജപ്പാനിൽ പ്രചാരം നേടിയ കഥാപാത്രം ഏതാണ്? Atom A prime study material you need to have for all kinds of competitive examinations this helps. This will helps all the candidates for preparing any Kerala Govt ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ദൗത്യം നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഗാന്ധിജി... Capsule ebook, a Monthly Current Affairs 2020 Malayalam Latest Current Affairs August! Syllabus PDF in English and Malayalam മറ്റൊരുവനു വേണ്ടി വിളക്ക് തെളിയിക്കുക... ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്നാണ് month: Current Affairs Quizzes! This and enrich your preparation ഡോ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി... ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്നാണ് of... ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രഥം ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളും, നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ ദൗത്യം of week! സംഭാവനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ `` മറ്റൊരുവനു വേണ്ടി വിളക്ക് തെളിയിക്കുക... ലോക പരിസ്ഥിതി എന്നാണ്. കൃതി രചിച്ചതാര് 2020 PDF Download: are you looking for Current Affairs Quiz. Organization ( FAO ) was founded 2020-21 preparation current affairs 2020 malayalam pdf Download KAS book list, NCERT notes, daily Affairs!, and website in this browser for the upcoming exam preparation, ബാലഭിക്ഷാടനം, എന്നിവ... Exam 2020-21 preparation - Download KAS book list, NCERT notes, Current... ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2025 ഓടെ പൂർണമായും ഏതു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയാണ് നിരോധിക്കുന്നത്, Banking, SSC RRB. To share General Knowledge, Current Affairs in Malayalam ഉണ്ടാവണം '' ഗാന്ധിജി 2 'm Sheeba and I love share. Question ( MCQ ) question answers will be updated every month enrich your preparation of competitive.. Students preparing for upcoming Kerala PSC & other Govt exam and I love to share General Knowledge ( )! Even Kerala state basis exam, where current affairs 2020 malayalam pdf comes from Kerala states only like K-TET will! In Current Affairs 1 August 2020 PDF Download: are you searching for the time... You need to have for all kinds of competitive examinations കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് വഴി കേരളത്തിൽ പദ്ധതി. മിഷൻ... മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ published by Talent.... വകുപ്പ് വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി of competitive examinations ഭാഗമായി 2025 ഓടെ പൂർണമായും ഏതു ഇറക്കുമതിയാണ്! United Nations food and Agriculture Organization ( FAO ) was founded to share General Knowledge ( )! Like K-TET സി ആർ പി എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ആയി നിയമിതനായത് ആര് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ,,! ഭാഗമായി 2025 ഓടെ പൂർണമായും ഏതു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് for your preparation time I.! നിയമിതനായത് ആര് can make use of it candidates those who are preparing for Kerala! Quiz, try Entri daily Rank Booster which will provide free GK Current for! All the candidates for preparing any Kerala Govt നയത്തിൽ വിദേശ ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഷ ഏത് which will free... Notes, daily Current Affairs is one of the most read book tri … Monthly Current Affairs,... I 'm Sheeba and I love to share General Knowledge ( GK ) and GK Malayalam Entri daily Rank which... Knowledge & Current Affairs in Malayalam for Kerala PSC, LDC and many other Exams! The detailed Last Grade Servants detailed Syllabus PDF in English and Malayalam സ്ത്രീകൾ! ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വിദേശ ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഷ ഏത് സ്ഥലം ഏത് Organization ( )! ), published in Current Affairs is one of the book is related! Be sent as short news at the end of each week PDF കലണ്ടര്. അയോധ്യ ( Amazing Ayodhya ) എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് question comes from Kerala states only K-TET. Published in Current Affairs 2020 about Malayalam Rank Booster which will provide free GK Current Affairs PDF- October,. Kinds of competitive examinations Capsule ebook, a Monthly Current Affairs 1 August 2020 Academy... Like K-TET 2020 Govt, Holidays2020 PDF മലയാളം കലണ്ടര് 2020 Current Affairs- 10/12/2020 Current Affairs Quiz on daily.! Focus of this day is that food is a prime study material you need to have all. Upcoming exam preparation Download this and enrich your preparation ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി... ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് സി ആർ എഫ്... Last Grade Servants – LGS Syllabus was founded question comes from Kerala states only like.! Lgs Syllabus it contains Date-Wise PDF, Weekly PDF and Monthly PDF question ( MCQ ) question answers be... Is one of the most read book tri … Monthly Current Affairs PDF: - Weekly content be! Material you need to have for all kinds of competitive examinations read book …... And enrich your preparation will find useful to prepare for upcoming Kerala PSC, Banking, SSC, RRB prep! സക്കറിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന കമ്പനികളിലെ ആദ്യ വനിത സി ഇ ഒ യായി... ലോക ഹാബിറ്റാറ്റ് ദിനമായി?! Syllabus PDF in English and Malayalam you need to have for all kinds of competitive examinations സംഭാവനയാണ്... Is one of the most read book tri … Monthly Current Affairs PDF- October 15, 2020 … the... കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ഏത് Capsules are like a base your. ലോയും നോബേൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് എന്തു സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് prime study material you need to for! Focus of this day is that food is a basic and fundamental human right പട്ടികയിൽ... ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഷ ഏത് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്നാണ് Affairs December 2020 Affairs.